הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי החברות Evapo Rust וגומפל שיווק ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון של היצרן בארה"ב לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של חברת Evapo Rust.על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

 

מומלץ לבצע ניסוי קטן בפינה נסתרת לפני השימוש במוצרי Evapo Rust בכדי לוודא התאמה.

 

יש לעיין במידע הבטיחותי לפני תחילת השימוש.

יש לעיין בהוראות השימוש לפני תחילת השימוש.